Istenek és vallások

Gyors áttekintés az emberek isteneiről, a fő forrás a Forgotten Realms világleírás volt.

Törvényes Jó
- Ilmanter: a fájdalmon a szenvedés és a megtisztulás istene. Népszerű a lovagok körében és a civilizáltabb népekben, papjai gyakran vezetnek ispotályokat, vagy szolgálnak tábori papként. Szélföldén sokan követik, főleg vidéken.
- Tyr: az igazságosság és a hősiesség istene. Halott istenség, a papjainak nem tud varázslatokat adni, ezért a legtöbb hitben erős követő lovag vagy harcos kasztba tartozik.
Szélföldén kevesen követik, úgy tartják, hogy Tyr halálával a jóság ideája is meghalt örökre.

Semleges Jó
- Chauntea: földanya, a termékenység és nyár istennője. Minden vidékies területen követik, sok híve van. Szélföldén a földművesek és egyes druidák követik.
- Lathander: a nap, a hajnal, a fiatalság és a tavasz istene. Az ember népek között a legnépszerűbb, különösen délen. Szélföldén népszerűsége nem olyan magas, mint máshol.
- Mystra: a mágia istennője. Inkább a mágiahasználók követik, kevés papja van, azok is általában osztott kasztú varázslók.

Kaotikus Jó
- Mielikki: erdők, erdei lények kószák és az ősz istennője. Az erdő közelében lakók és a vándorok/felderítők kedvenc istene. Szélföldén is szívesen követik, bár a hívei nincsenek sokan.
- Selűne: a hold, a csillagok és a jóslás istennője. Inkább keleten népszerű, például Larbakban. Egyháza nem túl kiterjedt és szervezett, de annál erősebb, ahol jelen van. Szélföldén nagyon kevés híve van.
- Sune: a szépség a szeretet és a szenvedély istennője. Délen népszerű, különösen mostanában. Szélföldén csak egyetlen apró szentélye van Halmoorban.
- Tymora: a szerencse és a kalandozók istennője. Bár egyháza kicsi, elég sok híve van szerte a világon. Szélföldén főleg a kalandkeresők követik.

Törvényes Semleges
- Helm: az őrzők és a nyomkövetés istene. Kis egyház, de a kalandozók közül sokan követik. Halmoorban a volt szélföldi királyi székhelyen van egy ódon katedrálisa pár öreg pappal.
- Kelemvor: a halál istene. Közepesen nagy egyház, Szélföldén Kriptás városának vezetője a mindenkori Kelemvor főpap. Máshol nem ilyen befolyásos, de a nagyobb temetők mellett található egy kis szentély.

Igaz Semleges
- Akadi: a levegő és a repülő teremtmények istene. Nagyon kevés híve és papja van. Szélföldét Akadi pajai szenthelyként kezelik, van is egy templomuk Széplak városában.
- Gond: a mesterségek istene. Közepesen elterjedt istenség, Szélföldén is megtalálhatóak a hívei.
- Grummbar: az elemi föld és az eskük istene. Kis egyház, nagyon kevés pappal.
- Istishia: a víz istennője. Főleg a tenger mellett imádják, de ott se sokan.
- Kossath: a tűz istene. Délen vannak inkább papjai, de veszélyes természetük miatt egy-két városállamból már kitiltották őket. Szélföldére is elvetődik egy-egy pap, de nem maradnak sokáig.
- Oghma: a tudás istene. A világ civilizált szegleteiben található meg az egyháza és a papok által vezetett könyvtárak. Szélfölde nagyvárosaiban található kis szentélyük, a legjelentősebb a Halmoori Nagykönyvtár.
- Silvanus: a természet istene. A civilizáció és a vadon határán népszerű istenség. A szélföldi druidakör véd istene, egyébként Szélföldén sokan követik azok közül, akik szoros kapcsolatban élnek a vadonnal.
- Wauken: a kereskedelem, a pénz és a vagyon istennője. Argosz Királyságának véd istene, de majdnem mindenhol előfordulnak az istennő kereskedő-papjai.

Kaotikus Semleges
- Shaundakul: az utazók istene. Kis szervezetlen egyház, Shaundakul papjai bejárták az ismert világ nagy részét, ezért nem egyszer megfordultak már Szélföldén is.
- Tempus: a háború és a harc istene. Főleg északon kedvelik, de mindenhol vannak papjai, ahol a katonáskodás fontos része az életnek, így Szélföldén is.
- Oldimara: a tolvajok istene. Dél városállamaiban népszerű, de kevés papja van, de híve annál több…
- Bacchus: a bor és a mámor istene. Délen népszerű, de ott nagyon. Kevés papja van, de azok meglehetősen fanatikusok. Az istenség legfontosabb előírása a papjai számára, hogy ne teljen el olyan nap, hogy nem vesznek magukhoz valami bódító szert. Szélföldén dekadens romlott istenségnek tartják a híveivel együtt.
- a Vörös Király: az öröm és a művészetek istene. Jellegzetes Szélföldi istenség, a valódi nevét csak a papok tudják, az egyszerű hívek számára ő csak a „Vörös Király”. Bár népszerű, kevés papja van, és nem túl szervezett egyház. A papok tiszteletből ünnepnapokon vörös maszkot húznak. Szélföldén kívül kevés híve van, a déli városállamokban előfordulnak hívei, de Bachus nagyon hasonló szellemiségű istenség (bár a Vörös Király nem hedonista) ezért nem olyan vonzó.

Törvényes Gonosz
- Bane: a félelem és a zsarnokság istene. Egyes gonoszabb jellemű városállamokban vezető szerephez jutott, illetve az Elátkozott vidék kevés megmaradt településén. Papjai egyébként sok helyen megfordulnak és hirdetik istenük igéjét.
- Tiamat: a gonosz sárkányok és a kapzsiság ötfejű istennője. Általában a koboldok és a sárkányok között népszerű. Azonban Sziklás egyik kis településén van egy szentélye egy magányos papnővel.

Semleges Gonosz
- Auril: a tél és a hideg istennője. Északon népszerű istenség a barbárok és más népek között, bár sokan félelemből áldoznak neki.
- Shar: a sötétség, az éjszaka és a feledés istennője. Kis egyház, konspiratív természettel, a civilizált és a civilizáción kívüli területeken is megtalálhatóak a hívei.
- Vecna: a titkok és az élőholtak istene. Meglepő módon viszonylag nyíltan tudnak tevékenykedni a papjai délen is, különösen Argoszban, ahol a titkok papjai jól megélnek az argoszi nemesek intrikáiból. Szélföldén ismeretes, hogy van egy régi elhagyatott szentély valahol a vadonban.

Kaotikus Gonosz
- Beshaba: a balszerencse és a balesetek istennője, Tyomra ikertestvére. Igazi városi istenség, délen vannak rejtett kultuszai és szentélyei, ahol a papok rontásokat és balszerencsét hozó talizmánokat árulnak az embereknek.
- Malar: a vadak és a lykantrópok (pl: vérfarkas) istene. A vadon szívében élnek vad hívei, akik kíméletlenül levadásszák a területükre betolakodókat. Az Elátkozott Vidéken egész erdőket tartanak uralmuk alatt, de máshol is megtalálhatóak.
- Talona: a betegségek és a mérgek istennője. Két arcú istenség, a városokban legtöbbször a legjobb méregkeverők között vannak a papjai, vidéken pedig járványokkal pusztítják az embereket és a természetet.
- Talos: a viharok és a katasztrófák istene. A vad humanoidok között népszerű istenség, de máshol is található egy-egy templomuk. Délen található az egyház központja Viharfokon.
- Umberlee: a tenger, a hullámok és a tengeri szelek istennője. Szeszélyes vad istenség, akivel ajánlatos mindenkinek jóban lennie, aki a tengert járja, a papjai jellemzően a tengerpart közelében találhatóak meg. Egy-egy nagy kikötővárosban megtűrik őket, mivel akármilyen aljasak és gonoszak a papjai, némi áldozattal talán az istennő távol tartja szeszélyes viharait.

Új istenség: A Vörös Király

Új istenség: Bachus

Istenek és vallások

Szélföldi Krónikák Tyr87